THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 60 TRÚNG SVIP SL: 60X2
26-10-2021 19 TRÚNG SVIP SL: 19X2
25-10-2021 21 TRÚNG SVIP SL: 21X2
24-10-2021 58 TRÚNG SVIP SL: 58X2
23-10-2021 76 TRÚNG SVIP SL: 76
22-10-2021 05 TRÚNG SVIP SL: 05X2
21-10-2021 20 TRÚNG SVIP SL: 20X2
20-10-2021 29 TRÚNG SVIP SL: 29X2
19-10-2021 23 TRÚNG SVIP SL: 23X2
18-10-2021 70 TRÚNG SVIP SL: 70X2
17-10-2021 93 TRÚNG SVIP SL: 93X2
16-10-2021 23 TRÚNG SVIP SL: 23X2
15-10-2021 48 TRÚNG SVIP SL: 48X2
14-10-2021 44 TRÚNG SVIP SL: 44X2
13-10-2021 13 TRÚNG SVIP SL: 13X2
12-10-2021 26 TRÚNG SVIP SL: 26X2