THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 59 TRÚNG LÔ: 59
07-08-2020 14 TRÚNG SVIP ĐỀ: 14X2
06-08-2020 75 TRÚNG SVIP ĐỀ: 75X2
05-08-2020 96 TRÚNG SVIP ĐỀ: 96X2
04-08-2020 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17
03-08-2020 35 TRÚNG LÔ: 35
02-08-2020 12 TRÚNG LÔ: 12
01-08-2020 12 TRÚNG SVIP ĐỀ: 12
31-07-2020 63 TRƯỢT
30-07-2020 63 TRÚNG SVIP ĐỀ: 63
29-07-2020 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17X2
28-07-2020 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82X2
27-07-2020 31 TRÚNG SVIP ĐỀ: 31
26-07-2020 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54
25-07-2020 08 TRÚNG SVIP ĐỀ: 08
24-07-2020 97 TRÚNG SVIP ĐỀ: 97