THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 83 TRÚNG SVIP BT: 83
26-10-2021 61 TRÚNG SVIP BT: 61
25-10-2021 57 TRÚNG SVIP BT: 57
24-10-2021 92 TRÚNG SVIP BT: 92
23-10-2021 46 TRÚNG SVIP BT: 46
22-10-2021 60 TRÚNG SVIP BT: 60X2
21-10-2021 08 TRÚNG SVIP BT: 08
20-10-2021 79 TRÚNG SVIP BT: 79
19-10-2021 45 TRÚNG SVIP BT: 45
18-10-2021 72 TRÚNG SVIP BT: 72
17-10-2021 32 TRÚNG SVIP BT: 32
16-10-2021 81 TRÚNG SVIP BT: 81
15-10-2021 74 TRÚNG SVIP BT: 74
14-10-2021 18 TRÚNG SVIP BT: 18
13-10-2021 35 TRÚNG SVIP BT: 35
12-10-2021 86 TRÚNG SVIP BT: 86