THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 07-05-2021
07-05-2021 52 TRÚNG SVIP BT: 52
06-05-2021 79 TRÚNG SVIP BT: 79X2
05-05-2021 90 TRÚNG SVIP BT: 90
04-05-2021 80 TRÚNG SVIP BT: 80X3
03-05-2021 47 TRÚNG SVIP BT: 47
02-05-2021 34 TRÚNG SVIP BT: 34
01-05-2021 11 TRÚNG SVIP BT: 11X2
30-04-2021 09 TRÚNG SVIP BT: 09
29-04-2021 71 TRÚNG SVIP BT: 71
28-04-2021 49 TRÚNG SVIP BT: 49
27-04-2021 73 TRÚNG SVIP BT: 73
26-04-2021 96 TRÚNG SVIP BT: 96
25-04-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23
24-04-2021 62 TRÚNG SVIP BT: 62
23-04-2021 92 TRÚNG SVIP BT: 92
22-04-2021 48 TRÚNG SVIP BT: 48X2