THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 59 TRÚNG SVIP BT: 59
07-08-2020 35 TRÚNG SVIP BT: 35
06-08-2020 81 TRÚNG SVIP BT: 81
05-08-2020 95 TRÚNG SVIP BT: 95
04-08-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
03-08-2020 54 TRÚNG SVIP BT: 54
02-08-2020 06 TRÚNG SVIP BT: 06
01-08-2020 96 TRÚNG SVIP BT: 96
31-07-2020 66 TRÚNG SVIP BT: 66
30-07-2020 95 TRÚNG SVIP BT: 95
29-07-2020 09 TRÚNG SVIP BT: 09
28-07-2020 05 TRÚNG SVIP BT: 05
27-07-2020 77 TRÚNG SVIP BT: 77
26-07-2020 00 TRÚNG SVIP BT: 00
25-07-2020 99 TRÚNG SVIP BT: 99
24-07-2020 26 TRÚNG SVIP BT: 26