THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 06-03-2021
06-03-2021 918 TRÚNG SVIP 3C: 918
05-03-2021 992 TRÚNG SVIP 3C: 992
04-03-2021 100 TRÚNG SVIP 3C: 100
03-03-2021 410 TRÚNG SVIP 3C: 410
02-03-2021 462 TRÚNG SVIP 3C: 462
01-03-2021 677 TRƯỢT
28-02-2021 498 TRƯỢT
27-02-2021 413 TRƯỢT
26-02-2021 700 TRƯỢT
25-02-2021 855 TRÚNG SVIP 3C: 855
24-02-2021 315 TRÚNG SVIP 3C: 315
23-02-2021 110 TRÚNG SVIP 3C: 110
22-02-2021 808 TRƯỢT
21-02-2021 607 TRÚNG SVIP 3C: 607
20-02-2021 030 TRÚNG SVIP 3C: 030
19-02-2021 203 TRƯỢT