THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 046 TRÚNG SVIP 3C: 046
26-10-2021 309 TRÚNG SVIP 3C: 309
25-10-2021 254 TRƯỢT
24-10-2021 517 TRƯỢT
23-10-2021 125 TRÚNG SVIP 3C: 125
22-10-2021 628 TRÚNG SVIP 3C: 628
21-10-2021 188 TRÚNG SVIP 3C: 188
20-10-2021 449 TRÚNG SVIP 3C: 449
19-10-2021 847 TRÚNG SVIP 3C: 847
18-10-2021 709 TRƯỢT
17-10-2021 640 TRÚNG SVIP 3C: 640
16-10-2021 067 TRÚNG SVIP 3C: 067
15-10-2021 218 TRÚNG SVIP 3C: 218
14-10-2021 119 TRƯỢT
13-10-2021 522 TRÚNG SVIP 3C: 522
12-10-2021 718 TRƯỢT