THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 60 | 93 02 TRÚNG SL: 60X2 | TRƯỢT
26-10-2021 19 | 16 22 TRÚNG SL: 19X2 | TRÚNG LÔ: 16
25-10-2021 10 | 28 22 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 28
24-10-2021 58 | 98 13 TRÚNG SL: 58X2 | TRÚNG LÔ: 13
23-10-2021 41 | 69 68 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 69 68
22-10-2021 05 | 93 43 TRÚNG SL: 05X2 | TRÚNG LÔ: 93
21-10-2021 30 | 54 92 TRƯỢT | TRƯỢT
20-10-2021 18 | 78 30 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 78 30
19-10-2021 22 | 26 68 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 26 68
18-10-2021 70 | 19 00 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG XIÊN 2: 19 00
17-10-2021 93 | 55 19 TRÚNG SL: 93X2 | TRÚNG LÔ: 55
16-10-2021 24 | 11 94 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 94
15-10-2021 48 | 01 74 TRÚNG SL: 48X2 | TRÚNG XIÊN 2: 01 74
14-10-2021 44 | 18 28 TRÚNG SL: 44X2 | TRÚNG XIÊN 2: 18 28
13-10-2021 13 | 22 13 TRÚNG SL: 13X2 | TRÚNG XIÊN 2: 22 13X2
12-10-2021 26 | 64 81 TRÚNG SL: 26X2 | TRÚNG XIÊN 2: 64 81