THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 53 | 59 96 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 59
07-08-2020 31 | 80 71 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 71
06-08-2020 67 | 46 75 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 75X2
05-08-2020 91 | 96 16 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG LÔ: 96X2
04-08-2020 48 | 56 07 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 56 07
03-08-2020 36 | 99 88 TRÚNG SL: 36X2 | TRÚNG XIÊN 2: 99 88
02-08-2020 10 | 93 11 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 93 11
01-08-2020 69 | 22 45 TRÚNG SL: 69 | TRƯỢT
31-07-2020 61 | 43 17 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 17
30-07-2020 31 | 00 14 TRÚNG SL: 31 | TRÚNG XIÊN 2: 00 14
29-07-2020 39 | 06 13 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 06 13
28-07-2020 56 | 99 57 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 99 57X2
27-07-2020 37 | 14 43 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 14 43
26-07-2020 96 | 89 35 TRÚNG SL: 96X2 | TRÚNG XIÊN 2: 89 35
25-07-2020 07 | 78 37 TRÚNG SL: 07 | TRƯỢT
24-07-2020 83 | 72 24 TRÚNG SL: 83X2 | TRÚNG XIÊN 2: 72 24