THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 08-05-2021
07-05-2021 17 | 86 17 TRÚNG SL: 17 | TRÚNG XIÊN 2: 86 17
06-05-2021 78 | 34 36 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 34 36
05-05-2021 44 | 54 25 TRÚNG SL: 44X2 | TRƯỢT
04-05-2021 77 | 45 56 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 45
03-05-2021 73 | 72 04 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 72X2
02-05-2021 69 | 33 73 TRÚNG SL: 69X2 | TRÚNG XIÊN 2: 33 73
01-05-2021 10 | 47 93 TRÚNG SL: 10 | TRÚNG LÔ: 93
30-04-2021 29 | 07 09 TRÚNG SL: 29X2 | TRÚNG LÔ: 09
29-04-2021 53 | 72 89 TRÚNG SL: 53X2 | TRÚNG XIÊN 2: 72 89
28-04-2021 70 | 45 96 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 45 96
27-04-2021 74 | 32 99 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 99
26-04-2021 12 | 02 86 TRÚNG SL: 12X2 | TRÚNG XIÊN 2: 02 86X2
25-04-2021 81 | 31 88 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 88
24-04-2021 21 | 02 38 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 02 38
23-04-2021 37 | 55 86 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 55 86
22-04-2021 67 | 49 46 TRÚNG SL: 67X2 | TRÚNG XIÊN 2: 49 46