THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 36 | 39 08 TRÚNG LÔ: 36X2 | TRƯỢT
26-10-2021 19 | 23 26 TRÚNG LÔ: 19X2 | TRÚNG LÔ: 23
25-10-2021 54 | 06 49 TRÚNG ĐỀ: 54X2 | TRÚNG ST: 06 49
24-10-2021 16 | 16 26 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 26
23-10-2021 35 | 13 25 TRÚNG LÔ: 35 | TRÚNG LÔ: 25
22-10-2021 29 | 05 17 TRÚNG LÔ: 29 | TRÚNG ST: 05X2 17
21-10-2021 89 | 49 56 TRƯỢT | TRƯỢT
20-10-2021 59 | 98 89 TRƯỢT | TRƯỢT
19-10-2021 58 | 98 88 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 98
18-10-2021 19 | 01 39 TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG LÔ: 01
17-10-2021 40 | 10 01 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG LÔ: 10
16-10-2021 76 | 85 63 TRƯỢT | TRÚNG ST: 85 63
15-10-2021 29 | 32 20 TRƯỢT | TRÚNG ST: 32 20
14-10-2021 09 | 25 71 TRÚNG LÔ: 09 | TRÚNG ST: 25 71
13-10-2021 22 | 09 76 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG ST: 09 76X2
12-10-2021 18 | 12 61 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT