THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 48 | 85 75 TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG LÔ: 75
07-08-2020 15 | 50 65 TRƯỢT | TRÚNG ST: 50 65
06-08-2020 75 | 31 62 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG LÔ: 31
05-08-2020 96 | 09 90 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG LÔ: 09
04-08-2020 17 | 07 47 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG ST: 07 47
03-08-2020 26 | 35 58 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 35
02-08-2020 12 | 67 82 TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG ST: 67 82
01-08-2020 02 | 71 12 TRƯỢT | TRÚNG ST: 71 12
31-07-2020 52 | 28 72 TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG LÔ: 28
30-07-2020 62 | 11 72 TRƯỢT | TRÚNG ST: 11X2 72X2
29-07-2020 17 | 63 29 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG LÔ: 29
28-07-2020 82 | 35 54 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRƯỢT
27-07-2020 31 | 38 79 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG ST: 38 79
26-07-2020 54 | 40 89 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG ST: 40 89
25-07-2020 08 | 07 55 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG ST: 07 55
24-07-2020 97 | 25 69 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG ST: 25 69