THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 07-05-2021
07-05-2021 47 | 54 43 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG LÔ: 43
06-05-2021 69 | 07 74 TRƯỢT | TRƯỢT
05-05-2021 66 | 12 71 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT
04-05-2021 80 | 03 95 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRƯỢT
03-05-2021 25 | 67 27 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
02-05-2021 79 | 59 73 TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG ST: 59 73
01-05-2021 65 | 05 28 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG LÔ: 28X2
30-04-2021 36 | 54 88 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRÚNG ST: 54 88
29-04-2021 16 | 53 72 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG ST: 53X2 72
28-04-2021 13 | 67 04 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG ST: 67 04
27-04-2021 33 | 89 99 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG ST: 89 99
26-04-2021 52 | 74 51 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRƯỢT
25-04-2021 77 | 50 62 TRƯỢT | TRÚNG ST: 50 62
24-04-2021 77 | 89 73 TRÚNG ĐỀ: 77X2 | TRÚNG LÔ: 89
23-04-2021 60 | 25 52 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG ST: 25 52
22-04-2021 82 | 15 49 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 49