THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 06-03-2021
06-03-2021 18 | 47 18 TRÚNG ĐỀ: 18X2 | TRÚNG ST: 47 18X2
05-03-2021 92 | 11 78 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG ST: 11X2 78
04-03-2021 00 | 52 36 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG LÔ: 52
03-03-2021 10 | 60 75 TRÚNG ĐỀ: 10X2 | TRÚNG LÔ: 75
02-03-2021 63 | 68 66 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 68X2
01-03-2021 87 | 06 77 TRÚNG LÔ: 87X2 | TRÚNG ST: 06 77
28-02-2021 98 | 98 60 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG ST: 98 60
27-02-2021 13 | 77 05 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG LÔ: 77
26-02-2021 00 | 32 01 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRƯỢT
25-02-2021 55 | 89 64 TRÚNG ĐỀ: 55X2 | TRÚNG ST: 89 64
24-02-2021 15 | 09 19 TRÚNG ĐỀ: 15 | TRÚNG ST: 09 19
23-02-2021 10 | 64 74 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG ST: 64 74
22-02-2021 08 | 17 43 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG LÔ: 43X2
21-02-2021 07 | 95 78 TRÚNG ĐỀ: 07 | TRÚNG ST: 95 78
20-02-2021 30 | 67 66 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG LÔ: 67
19-02-2021 03 | 83 64 TRÚNG ĐỀ: 03X3 | TRÚNG LÔ: 64