THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 56 | 60 TRƯỢT | TRÚNG SL: 60X2
26-10-2021 09 | 29 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRƯỢT
25-10-2021 54 | 31 TRÚNG ĐỀ: 54X2 | TRÚNG SL: 31
24-10-2021 17 | 68 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
23-10-2021 25 | 09 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
22-10-2021 28 | 15 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG SL: 15
21-10-2021 89 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
20-10-2021 48 | 29 TRƯỢT | TRÚNG SL: 29X2
19-10-2021 47 | 12 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG SL: 12
18-10-2021 19 | 80 TRÚNG LÔ: 19 | TRƯỢT
17-10-2021 50 | 93 TRƯỢT | TRÚNG SL: 93X2
16-10-2021 77 | 23 TRƯỢT | TRÚNG SL: 23X2
15-10-2021 17 | 38 TRÚNG LÔ: 17 | TRƯỢT
14-10-2021 19 | 44 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG SL: 44X2
13-10-2021 21 | 03 TRÚNG LÔ: 21 | TRƯỢT
12-10-2021 18 | 25 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG SL: 25