THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 07-05-2021
07-05-2021 46 | 17 TRƯỢT | TRÚNG SL: 17
06-05-2021 49 | 69 TRƯỢT | TRƯỢT
05-05-2021 65 | 54 TRƯỢT | TRƯỢT
04-05-2021 80 | 79 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRƯỢT
03-05-2021 24 | 72 TRƯỢT | TRÚNG SL: 72X2
02-05-2021 78 | 69 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG SL: 69X2
01-05-2021 65 | 30 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
30-04-2021 37 | 29 TRƯỢT | TRÚNG SL: 29X2
29-04-2021 16 | 53 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG SL: 53X2
28-04-2021 13 | 50 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG SL: 50
27-04-2021 23 | 24 TRƯỢT | TRƯỢT
26-04-2021 52 | 02 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRÚNG SL: 02
25-04-2021 78 | 92 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
24-04-2021 67 | 20 TRƯỢT | TRÚNG SL: 20X2
23-04-2021 60 | 25 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG SL: 25
22-04-2021 82 | 57 TRƯỢT | TRƯỢT