THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 48 | 42 TRÚNG LÔ: 48 | TRƯỢT
07-08-2020 13 | 30 TRÚNG LÔ: 13 | TRÚNG SL: 30X2
06-08-2020 74 | 58 TRƯỢT | TRƯỢT
05-08-2020 97 | 91 TRƯỢT | TRÚNG SL: 91X2
04-08-2020 07 | 28 TRÚNG LÔ: 07 | TRƯỢT
03-08-2020 36 | 37 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRƯỢT
02-08-2020 11 | 00 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 12 | 79 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG SL: 79X2
31-07-2020 63 | 61 TRƯỢT | TRƯỢT
30-07-2020 63 | 31 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG SL: 31
29-07-2020 16 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49X2
28-07-2020 82 | 67 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRƯỢT
27-07-2020 31 | 36 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG SL: 36X2
26-07-2020 55 | 95 TRƯỢT | TRƯỢT
25-07-2020 08 | 69 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG SL: 69
24-07-2020 96 | 93 TRƯỢT | TRƯỢT