THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 06-03-2021
06-03-2021 18 | 60 TRÚNG ĐỀ: 18X2 | TRÚNG BT: 60X2
05-03-2021 92 | 04 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG BT: 04
04-03-2021 00 | 13 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 13
03-03-2021 00 | 95 TRƯỢT | TRÚNG BT: 95X2
02-03-2021 63 | 69 TRƯỢT | TRÚNG BT: 69
01-03-2021 77 | 92 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRƯỢT
28-02-2021 98 | 37 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG BT: 37
27-02-2021 13 | 22 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 22
26-02-2021 00 | 42 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 42
25-02-2021 56 | 11 TRƯỢT | TRÚNG BT: 11X2
24-02-2021 05 | 16 TRƯỢT | TRƯỢT
23-02-2021 10 | 98 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG BT: 98
22-02-2021 09 | 83 TRƯỢT | TRÚNG BT: 83
21-02-2021 16 | 88 TRÚNG LÔ: 16 | TRÚNG BT: 88
20-02-2021 30 | 58 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 58
19-02-2021 03 | 07 TRÚNG ĐỀ: 03X3 | TRƯỢT