THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 07-05-2021
07-05-2021 48 | 47 TRƯỢT | TRÚNG BT: 47
06-05-2021 49 | 84 TRƯỢT | TRÚNG BT: 84X2
05-05-2021 66 | 66 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG BT: 66
04-05-2021 80 | 32 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG BT: 32
03-05-2021 26 | 41 TRƯỢT | TRÚNG BT: 41
02-05-2021 78 | 00 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
01-05-2021 75 | 28 TRƯỢT | TRÚNG BT: 28X2
30-04-2021 26 | 76 TRÚNG LÔ: 26 | TRÚNG BT: 76
29-04-2021 16 | 85 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRƯỢT
28-04-2021 13 | 64 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 64
27-04-2021 33 | 95 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG BT: 95
26-04-2021 52 | 64 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRÚNG BT: 64
25-04-2021 88 | 93 TRÚNG LÔ: 88 | TRÚNG BT: 93
24-04-2021 77 | 79 TRÚNG ĐỀ: 77X2 | TRÚNG BT: 79
23-04-2021 70 | 60 TRƯỢT | TRÚNG BT: 60
22-04-2021 92 | 28 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG BT: 28