THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 46 | 14 TRÚNG ĐỀ: 46X2 | TRÚNG BT: 14
26-10-2021 08 | 54 TRÚNG LÔ: 08 | TRÚNG BT: 54
25-10-2021 54 | 51 TRÚNG ĐỀ: 54X2 | TRÚNG BT: 51
24-10-2021 17 | 97 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG BT: 97
23-10-2021 15 | 76 TRƯỢT | TRÚNG BT: 76
22-10-2021 28 | 28 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG BT: 28
21-10-2021 87 | 89 TRƯỢT | TRƯỢT
20-10-2021 59 | 46 TRƯỢT | TRÚNG BT: 46
19-10-2021 37 | 54 TRƯỢT | TRÚNG BT: 54
18-10-2021 09 | 96 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG BT: 96
17-10-2021 40 | 70 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG BT: 70
16-10-2021 67 | 63 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG BT: 63
15-10-2021 18 | 90 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 90
14-10-2021 29 | 77 TRƯỢT | TRÚNG BT: 77
13-10-2021 22 | 09 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 09
12-10-2021 18 | 58 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 58