THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 68 | 76 TRƯỢT | TRÚNG BT: 76
07-08-2020 03 | 97 TRƯỢT | TRÚNG BT: 97
06-08-2020 75 | 81 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG BT: 81
05-08-2020 97 | 72 TRƯỢT | TRÚNG BT: 72
04-08-2020 07 | 47 TRÚNG LÔ: 07 | TRÚNG BT: 47
03-08-2020 46 | 49 TRƯỢT | TRÚNG BT: 49
02-08-2020 12 | 30 TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG BT: 30
01-08-2020 12 | 56 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG BT: 56
31-07-2020 62 | 71 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG BT: 71X3
30-07-2020 62 | 63 TRƯỢT | TRÚNG BT: 63
29-07-2020 26 | 81 TRƯỢT | TRÚNG BT: 81
28-07-2020 81 | 11 TRƯỢT | TRÚNG BT: 11
27-07-2020 31 | 55 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG BT: 55
26-07-2020 55 | 19 TRƯỢT | TRÚNG BT: 19
25-07-2020 18 | 22 TRƯỢT | TRÚNG BT: 22
24-07-2020 96 | 52 TRƯỢT | TRÚNG BT: 52X2