THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 45 | 045 TRƯỢT | TRƯỢT
26-10-2021 19 | 308 TRÚNG LÔ: 19X2 | TRƯỢT
25-10-2021 54 | 154 TRÚNG ĐỀ: 54X2 | TRÚNG 3C: 154
24-10-2021 17 | 418 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
23-10-2021 35 | 125 TRÚNG LÔ: 35 | TRÚNG 3C: 125
22-10-2021 28 | 629 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRƯỢT
21-10-2021 89 | 188 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 188
20-10-2021 48 | 449 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 449
19-10-2021 47 | 847 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG 3C: 847
18-10-2021 09 | 609 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG 3C: 609
17-10-2021 30 | 641 TRƯỢT | TRƯỢT
16-10-2021 77 | 077 TRƯỢT | TRƯỢT
15-10-2021 18 | 218 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG 3C: 218
14-10-2021 19 | 018 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
13-10-2021 22 | 512 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
12-10-2021 17 | 628 TRƯỢT | TRƯỢT