THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 08-05-2021
07-05-2021 47 | 446 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
06-05-2021 59 | 359 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG 3C: 359
05-05-2021 66 | 856 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT
04-05-2021 80 | 581 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRƯỢT
03-05-2021 26 | 924 TRƯỢT | TRƯỢT
02-05-2021 78 | 579 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
01-05-2021 66 | 375 TRƯỢT | TRƯỢT
30-04-2021 36 | 726 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRƯỢT
29-04-2021 16 | 916 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG 3C: 916
28-04-2021 13 | 213 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG 3C: 213
27-04-2021 33 | 333 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG 3C: 333
26-04-2021 52 | 242 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRƯỢT
25-04-2021 88 | 279 TRÚNG LÔ: 88 | TRƯỢT
24-04-2021 77 | 177 TRÚNG ĐỀ: 77X2 | TRÚNG 3C: 177
23-04-2021 70 | 861 TRƯỢT | TRƯỢT
22-04-2021 82 | 292 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 292