THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 57 | 959 TRƯỢT | TRƯỢT
07-08-2020 24 | 615 TRƯỢT | TRƯỢT
06-08-2020 76 | 374 TRƯỢT | TRƯỢT
05-08-2020 96 | 297 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
04-08-2020 17 | 616 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
03-08-2020 37 | 835 TRƯỢT | TRƯỢT
02-08-2020 11 | 612 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRƯỢT
01-08-2020 12 | 012 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG 3C: 012
31-07-2020 61 | 362 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 362
30-07-2020 63 | 564 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
29-07-2020 17 | 718 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRƯỢT
28-07-2020 82 | 383 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRƯỢT
27-07-2020 21 | 931 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 931
26-07-2020 64 | 155 TRƯỢT | TRƯỢT
25-07-2020 18 | 508 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 508
24-07-2020 97 | 598 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRƯỢT