THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 07-05-2021
07-05-2021 4-5 TRÚNG ĐẦU: 4
06-05-2021 3-8 TRƯỢT
05-05-2021 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
04-05-2021 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
03-05-2021 2-5 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5
02-05-2021 7-8 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8
01-05-2021 4-4 TRƯỢT
30-04-2021 2-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
29-04-2021 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
28-04-2021 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
27-04-2021 2-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
26-04-2021 4-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
25-04-2021 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7
24-04-2021 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7
23-04-2021 6-1 TRÚNG ĐẦU: 6
22-04-2021 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9