THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 4-7 TRƯỢT
07-08-2020 1-4 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 4
06-08-2020 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7
05-08-2020 9-6 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 6
04-08-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
03-08-2020 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
02-08-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
01-08-2020 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 2
31-07-2020 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6
30-07-2020 5-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
29-07-2020 0-6 TRƯỢT
28-07-2020 8-3 TRÚNG ĐẦU: 8
27-07-2020 2-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
26-07-2020 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4
25-07-2020 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8
24-07-2020 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 7