THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 06-03-2021
05-03-2021 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2
04-03-2021 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
03-03-2021 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1
02-03-2021 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6
01-03-2021 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7
28-02-2021 9-8 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8
27-02-2021 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
26-02-2021 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
25-02-2021 3-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
24-02-2021 0-4 TRƯỢT
23-02-2021 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1
22-02-2021 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8
21-02-2021 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0
20-02-2021 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
19-02-2021 0-3 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3
18-02-2021 0-0 TRÚNG ĐUÔI: 0