THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 4-6 | 66 46 | 55 11 68 36 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 66 46X2 | TRÚNG LÔ: 11 68 36X2
26-10-2021 0-9 | 51 50 | 15 44 04 55 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 50 | TRÚNG LÔ: 04
25-10-2021 5-3 | 12 59 | 55 68 40 43 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG LÔ: 55 68 43
24-10-2021 1-7 | 02 32 | 58 70 45 21 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 02 | TRÚNG XIÊN 4: 58X2 70 45 21
23-10-2021 2-6 | 26 27 | 63 36 46 99 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 27 | TRÚNG LÔ: 36 46
22-10-2021 2-6 | 17 07 | 72 15 65 28 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 17 07 | TRÚNG XIÊN 4: 72 15 65 28
21-10-2021 8-9 | 81 48 | 02 26 89 68 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG LÔ: 02 26
20-10-2021 4-9 | 17 63 | 30 00 54 79 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 17 | TRÚNG LÔ: 30 79
19-10-2021 4-8 | 91 11 | 14 91 92 89 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 91 | TRÚNG LÔ: 91 89
18-10-2021 0-9 | 33 63 | 19 70 26 32 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 33 | TRÚNG LÔ: 19 70X2 32
17-10-2021 4-2 | 12 07 | 10 40 78 55 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 12 07 | TRÚNG XIÊN 4: 10 40 78 55
16-10-2021 5-7 | 14 63 | 63 42 26 27 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 14 63 | TRÚNG LÔ: 63 27
15-10-2021 0-6 | 56 64 | 52 27 47 18 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 64 | TRÚNG LÔ: 27 47 18
14-10-2021 1-7 | 15 39 | 18 54 25 94 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 39 | TRÚNG XIÊN 4: 18 54 25 94
13-10-2021 1-2 | 76 03 | 14 12 18 13 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 76X2 | TRÚNG LÔ: 14 18 13X2
12-10-2021 0-8 | 97 64 | 97 67 90 61 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 97 64 | TRÚNG LÔ: 97 90