THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 06-03-2021
06-03-2021 1-8 | 91 38 | 34 81 30 27 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 34 30 27
05-03-2021 9-2 | 74 59 | 61 81 75 24 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 74 59 | TRƯỢT
04-03-2021 0-0 | 14 58 | 60 80 53 20 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 14 58 | TRÚNG LÔ: 60X2 80X2
03-03-2021 1-2 | 96 22 | 05 70 22 21 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 96 22 | TRÚNG XIÊN 4: 05 70X2 22 21
02-03-2021 6-3 | 44 60 | 65 85 33 06 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 44X2 | TRÚNG LÔ: 65 33 06
01-03-2021 7-9 | 29 98 | 68 41 46 18 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 29 | TRÚNG XIÊN 4: 68X2 41 46 18
28-02-2021 7-7 | 60 09 | 32 37 08 60 TRƯỢT | TRÚNG ST: 60 09 | TRÚNG LÔ: 32 37 60
27-02-2021 1-3 | 66 21 | 18 05 83 74 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 66 21 | TRÚNG LÔ: 18X2 83X2
26-02-2021 0-0 | 61 11 | 22 78 40 70 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 11X2 | TRÚNG LÔ: 22 40 70
25-02-2021 5-7 | 97 87 | 84 42 71 64 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG LÔ: 84 64
24-02-2021 1-3 | 91 69 | 91 46 41 77 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 91 | TRÚNG LÔ: 91 77
23-02-2021 0-2 | 01 77 | 64 91 76 63 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 01X2 | TRÚNG LÔ: 64 91
22-02-2021 0-8 | 32 42 | 84 82 26 33 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 32X2 42 | TRÚNG LÔ: 26 33
21-02-2021 0-7 | 05 08 | 21 78 88 19 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 05 08X2 | TRÚNG LÔ: 78 88 19
20-02-2021 1-0 | 46 67 | 94 15 68 33 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 67 | TRÚNG LÔ: 15 33
19-02-2021 0-2 | 20 22 | 67 59 79 13 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 20X2 22 | TRÚNG LÔ: 67 59X2