THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 07-05-2021
07-05-2021 4-7 | 46 38 | 87 68 32 07 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 38 | TRÚNG LÔ: 87 68
06-05-2021 4-9 | 79 10 | 10 84 14 35 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 79X2 10X2 | TRÚNG LÔ: 10X2 84X2 35
05-05-2021 6-5 | 02 63 | 43 63 29 46 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 02 63 | TRÚNG XIÊN 4: 43 63 29 46
04-05-2021 8-0 | 44 96 | 32 81 21 70 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 96 | TRÚNG XIÊN 4: 32 81 21 70
03-05-2021 2-5 | 40 25 | 12 87 72 15 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 40 25 | TRÚNG LÔ: 12 87 72X2
02-05-2021 6-6 | 98 78 | 42 34 62 85 TRƯỢT | TRÚNG ST: 98 78 | TRÚNG LÔ: 34 85
01-05-2021 6-3 | 13 68 | 94 81 64 52 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 13 68 | TRÚNG LÔ: 81 52
30-04-2021 3-8 | 89 02 | 08 07 28 79 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 89 02 | TRÚNG LÔ: 08 79
29-04-2021 1-6 | 54 66 | 53 36 72 95 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 54 | TRÚNG XIÊN 4: 53X2 36 72 95
28-04-2021 1-2 | 78 15 | 43 98 72 64 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 78 15 | TRÚNG LÔ: 43 98 64
27-04-2021 3-3 | 29 96 | 76 39 81 15 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 29 | TRÚNG LÔ: 76 39
26-04-2021 5-0 | 19 75 | 16 58 65 02 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 19 75X2 | TRÚNG XIÊN 4: 16 58 65 02
25-04-2021 5-8 | 22 40 | 26 62 50 22 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 40 | TRÚNG LÔ: 62 50
24-04-2021 7-7 | 67 79 | 28 51 46 83 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG LÔ: 51 46
23-04-2021 6-1 | 08 41 | 93 45 94 41 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 41 | TRÚNG LÔ: 94 41
22-04-2021 9-2 | 77 32 | 47 60 42 96 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 77 32 | TRÚNG LÔ: 60 42 96