THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 07-05-2021
07-05-2021 45 TRÚNG BT: 45
06-05-2021 08 TRÚNG BT: 08
05-05-2021 89 TRÚNG BT: 89
04-05-2021 98 TRÚNG BT: 98
03-05-2021 24 TRƯỢT
02-05-2021 59 TRÚNG BT: 59
01-05-2021 37 TRÚNG BT: 37
30-04-2021 72 TRƯỢT
29-04-2021 72 TRÚNG BT: 72
28-04-2021 08 TRÚNG BT: 08
27-04-2021 99 TRÚNG BT: 99
26-04-2021 16 TRÚNG BT: 16
25-04-2021 91 TRÚNG BT: 91X2
24-04-2021 62 TRÚNG BT: 62
23-04-2021 94 TRÚNG BT: 94
22-04-2021 29 TRÚNG BT: 29