THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 12 TRÚNG BT: 12
26-10-2021 80 TRÚNG BT: 80
25-10-2021 21 TRÚNG BT: 21X2
24-10-2021 58 TRÚNG BT: 58X2
23-10-2021 94 TRÚNG BT: 94
22-10-2021 17 TRÚNG BT: 17
21-10-2021 83 TRƯỢT
20-10-2021 55 TRÚNG BT: 55
19-10-2021 34 TRÚNG BT: 34
18-10-2021 71 TRÚNG BT: 71
17-10-2021 37 TRÚNG BT: 37
16-10-2021 08 TRÚNG BT: 08
15-10-2021 32 TRÚNG BT: 32
14-10-2021 94 TRÚNG BT: 94
13-10-2021 39 TRÚNG BT: 39
12-10-2021 08 TRƯỢT