THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 06-03-2021
06-03-2021 30 TRÚNG BT: 30
05-03-2021 69 TRÚNG BT: 69
04-03-2021 10 TRÚNG BT: 10
03-03-2021 02 TRÚNG BT: 02
02-03-2021 83 TRƯỢT
01-03-2021 46 TRÚNG BT: 46
28-02-2021 77 TRÚNG BT: 77X2
27-02-2021 66 TRÚNG BT: 66
26-02-2021 45 TRÚNG BT: 45
25-02-2021 84 TRÚNG BT: 84
24-02-2021 77 TRÚNG BT: 77
23-02-2021 87 TRÚNG BT: 87
22-02-2021 08 TRÚNG BT: 08
21-02-2021 20 TRÚNG BT: 20X2
20-02-2021 06 TRÚNG BT: 06
19-02-2021 54 TRÚNG BT: 54