THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 07-05-2021
07-05-2021 447 | 28 TRÚNG 3C: 447 | TRƯỢT
06-05-2021 359 | 89 TRÚNG 3C: 359 | TRƯỢT
05-05-2021 865 | 45 TRƯỢT | TRƯỢT
04-05-2021 581 | 78 TRƯỢT | TRÚNG SL: 78X2
03-05-2021 926 | 82 TRƯỢT | TRƯỢT
02-05-2021 568 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69X2
01-05-2021 366 | 20 TRƯỢT | TRÚNG SL: 20X2
30-04-2021 746 | 29 TRƯỢT | TRÚNG SL: 29X2
29-04-2021 926 | 53 TRƯỢT | TRÚNG SL: 53X2
28-04-2021 213 | 60 TRÚNG 3C: 213 | TRÚNG SL: 60X2
27-04-2021 332 | 01 TRƯỢT | TRƯỢT
26-04-2021 251 | 11 TRƯỢT | TRƯỢT
25-04-2021 278 | 81 TRÚNG 3C: 278 | TRƯỢT
24-04-2021 177 | 10 TRÚNG 3C: 177 | TRƯỢT
23-04-2021 860 | 27 TRÚNG 3C: 860 | TRƯỢT
22-04-2021 292 | 76 TRÚNG 3C: 292 | TRƯỢT