THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 957 | 44 TRƯỢT | TRƯỢT
07-08-2020 615 | 40 TRƯỢT | TRƯỢT
06-08-2020 376 | 67 TRƯỢT | TRƯỢT
05-08-2020 286 | 90 TRƯỢT | TRƯỢT
04-08-2020 617 | 48 TRÚNG 3C: 617 | TRƯỢT
03-08-2020 836 | 37 TRÚNG 3C: 836 | TRƯỢT
02-08-2020 621 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
01-08-2020 022 | 89 TRƯỢT | TRƯỢT
31-07-2020 361 | 71 TRƯỢT | TRÚNG SL: 71X3
30-07-2020 563 | 31 TRÚNG 3C: 563 | TRÚNG SL: 31
29-07-2020 718 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49X2
28-07-2020 382 | 57 TRÚNG 3C: 382 | TRÚNG SL: 57X2
27-07-2020 930 | 46 TRƯỢT | TRƯỢT
26-07-2020 144 | 96 TRƯỢT | TRÚNG SL: 96X2
25-07-2020 508 | 17 TRÚNG 3C: 508 | TRÚNG SL: 17
24-07-2020 596 | 73 TRƯỢT | TRÚNG SL: 73